İngilizce'de Sıralama Sayıları (Ordinal Numbers) Birinci, İkinci, Üçüncü vs.

 

ORDINAL NUMBERS (SIRALAMA SAYILARI)

1st -   first   -     birinci
2nd -  second -   ikinci

3rd -   third   -    üçüncü

4th -   fourth  -    dördüncü
5th -  fifth     -      beşinci
6th -   sixth   -     altıncı
7th -   seventh  -  yedinci
8th -   eighth   -   sekizinci
9th -   ninth   -     dokuzuncu
10th -  tenth -      onuncu

            
11th- eleventh 
12th- twelfth 
13th- thirteenth     
14th- fourteenth                      
15th- fifteenth
16th- sixteenth  
17th- seventeenth 
18th- eighteenth  
19th- nineteenth  
20th- twentieth   


21st- twenty- first
22nd-twenty -second
23rd- twenty-third          
                        

30th- thirtieth
40th- fortieth
50th- fiftieth                    
60th- sixtieth                       
70th- seventieth
80th- eightieth   90th- ninetieth                 

                    
100th   -           one hundredth       
1,000th   -        one thousandth
1,000,000th   - one millionth
                  
                  

0 yorum:

Yorum Gönder